Fiskalne kase i servis računara

Digitalne vage

Digi vaga DS 700

DS 700 predstavlja seriju trgovačkih vaga sa cenom, koje se proizvode u dve verzije: 1) DS 700 B stona trgovačka vaga, 2) DS 700 P trgovačka vaga sa vratom Vagu karakteriše: 1) Jednostavno i brzo korišćenje, 2) Jasan LCD displej velikog kontrasta, 3) Dva displeja: korisnički i operaterski, 4) Mala potrošnja energije, 5) Brza i ergonomska membranska tastatura i 6) Opcioni ravni tas.

Trgovačka vaga Bizerba SC II 800 6/15kg

Elektronska vaga sa štampačem, displejom za kupca i tastaturom postavljenim na postolju. Ergonomski idealne za rad. Namenjene su pre svega standardnoj prodaji – posluživanju. Merni opseg 3/6 kg 6/15 kg 15/30 kg* 30 kg*Podeljak (e) 1/2 g 2/5 g 5/10 g 5 g* Min.merenje 20 g 40 g 100 g 100 g* Max. tara -6 kg -15 kg -30 kg -30 kg Režimi rada: Operater, samoposluživanje i brzo posluživanje (QS), Ručno ili automatsko označavanje cene, sa ili bez dodatka, Označavanje mase ili fiksne mase, Prethodno odabran broj za automatsku štampu

Trgovačka vaga Bizerba SC II 500 6/15kg

Elektronske pult vage sa štampačem za samoposluživanje ili brzo posluživanje. Standardno su opremljene tastaturom sa 48 tastera. Opciono su na raspolaganju verzije sa 96, 144 ili 192 tastera ili mešovitom kombinacijom. Karakteristike kao štampač etiketa, Štampa etiketa i bona na papiru bez nosećeg sloja, Različite dužine etikete u zavisnosti broja odštampanih stavki. Operater, samoposluživanje i brzo posluživanje (QS), Ručno ili automatsko označavanje cene, sa ili bez dodatka, Označavanje mase ili fiksne mase, Prethodno odabran broj za automatsku štampu.

Digitalna Vaga Dibal Cely PI-100 T

Elektronske pult vage sa štampačem za samoposluživanje ili brzo posluživanje. Standardno su opremljene tastaturom sa 48 tastera. Opciono su na raspolaganju verzije sa 96, 144 ili 192 tastera ili mešovitom kombinacijom. Karakteristike kao štampač etiketa, Štampa etiketa i bona na papiru bez nosećeg sloja, Različite dužine etikete u zavisnosti broja odštampanih stavki. Operater, samoposluživanje i brzo posluživanje (QS), Ručno ili automatsko označavanje cene, sa ili bez dodatka, Označavanje mase ili fiksne mase, Prethodno odabran broj za automatsku štampu.