Fiskalne kase i servis računara

Softver u potpunosti prilagodljiv potrebama Vašeg poslovanja u skladu sa novim sistemom eFiskalizacije. Pruža mogućnost izrade svih vrsta fiskalnih računa i tipova transakcjia u B2B i B2C prodaji.
Softver je prilagodljiv za rad sa više prodajnih mesta.
Postanite KORISNIK programskog rešenja Sparkom VP, elektronskog sistema za izdavanje računa (ESIR), AKREDITOVANOG od strane Poreske uprave Republike Srbije.
Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) je obavezan element u novoj fiskalizaciji.
Rok za prelazak na novu fiskalizaciju je od 01.11.2021.godine do 30.04.2022.godine.

Softverska rešenja

Pogodan za različite delatnosti

Program možete primeniti u različitim delatnostima poslovanja (trgovine, uslužne delatnosti, proizvodnja…).

Prilagođen Vašem poslovanju

Programsko rešenje za maloprodaje nudi efikasno vođenje poslovanja uz mogućnost potpunog prilagođavanja korisnicima i njihovom poslovanju.

Servis računara

Termalni štampači

Softferska rešenja